आकार घेत आहे अग्रसेन चौक मेट्रो स्टेशन

Share This News

महा मेट्रो : आकार घेत आहे अग्रसेन चौक मेट्रो स्टेशन
अग्रसेन चौक मेट्रो स्टेशनचे निर्माण कार्य ८९% पूर्ण

नागपूर ०६ जानेवारी: महा मेट्रोच्या (रिच – ४) सिताबर्डी ते प्रजापती नगर कॉरीडोरचे कार्य जलद गतीने सुरु असून, या मार्गिकेवर रूळ बसविण्याचे कार्य सुरु आहे तसेच या मेट्रो मार्गिकेवरील ८९% व्हायाडक्टचे कार्य पूर्ण झाले असून सेंट्रल एव्हेन्यू मार्गावरील अग्रसेन चौक मेट्रो स्टेशनचे निर्माण कार्य ८९% पूर्ण झाले असून सदर मेट्रो स्टेशन आता आकार घेत आहे. या मार्गावरील निर्माण कार्यदरम्यान लावण्यात आलेले बॅरिकेडस बहुतेक भागातील प्रकल्पाचे काम पूर्णत्वास आल्याने बॅरिकेडस काढण्यात आले आहे.


Share This News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020-21 Maharashtra Telecommunications Shankhnaad News Network, All rights Reserved | Site by final Version Software Solutions Pvt. Ltd.