बुलडाणा : छत्रपती शिवाजी महाराज वनश्री पुरस्कारासाठी अर्ज सादर करण्याचे आवाहन

Share This News

बुलडाणा, २५ जानेवारी: राज्यातील सामाजिक वनीकरणाच्या वनेत्तर क्षेत्रातील वृक्षारोपण व संवर्धन यामध्ये उत्कृष्ट काम करणाऱ्या व्यक्ती व संस्थांना दरवर्षी छत्रपती शिवाजी महाराज वनश्री पुरस्कार देवून गोरविण्यात येते. हा पुरस्कार महसुल विभाग स्तर, राज्यस्तर अशा 2 स्तरांवर व्यक्ती, ग्रामपंचायत, शैक्षणिक संस्था , सेवाभावी संस्था, ग्राम/विभाग/ जिल्हा या 5 संवर्गात देण्यात येतो. छत्रपती शिवाजी महाराज वनश्री पुरस्कारसाठी प्रस्ताव 28 फेब्रुवारी रोजीपर्यंत मागविण्यात येत आहे.तसेच पुरस्काराचे स्वरुप, अटी व शर्ती विहीत प्रपत्रामधील अर्ज विभागीय वनधिकारी बुलडाणा संबंधित तालुक्याचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी, सामाजिक वनीकरण विभाग येथे उपलब्ध असुन अधिकचे माहितीसाठी कृपया त्यांचेशी समक्ष संपर्क साधावा, असे आवाहन विभागीय वनधिकारी, सामाजिक वनीकरण विभाग यांनी प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे केले आहे.


Share This News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020-21 Maharashtra Telecommunications Shankhnaad News Network, All rights Reserved | Site by final Version Software Solutions Pvt. Ltd.