March 24, 2023

Tourism पर्यटन

  मुंबई : “स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव” कार्यक्रमातर्गंत राज्यातील ३४ किल्ल्यांच्या ठिकाणी पर्यटकांकरीता जन-सुविधा केंद्राची उभारणी करण्यात येणार आहे. या जनसुविधा केंद्रात पुरुष-महिला स्वच्छतागृह, शिशू...