अनाथ प्रमाणपत्र वितरण पंधरवाडाचे आयोजन.

Share This News

बुलडाणा, १० नोव्हेंबर, : महिला व बाल विकास विभागामार्फत जिल्ह्यातील अनाथ मुलांना प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी 14 ते 30 नोव्हेंबर या कालावधीत अनाथ प्रमाणपत्र पंधरवाडा साजरा केला जाणार आहे. पंधवाडयामध्ये ज्या मुलांचे आई वडिल हयात नसून त्यांच्याकडे जातीचे प्रमाणपत्र नाही, अशा मुलांच्या बाबतीत त्यांनी संबंधित जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांचेकडे 14 ते 30 नोव्हेंबर या कालावधीत जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांचेकडे अर्ज सादर करावे.तसेच बालगृहात असलेल्या अनाथ मुलांच्या आई वडिल, नातेवाईकांचा शोध घेतल्या जाणार आहे. अनाथ मुलांना प्रमाणपत्रेही दिली जाणार आहेत. बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम 2015 अन्वये काळजी व संरक्षणाची गरज असलेल्या अनाथ, निराधार बालकांना पोलीस, स्वयंसेवी संस्था, पालक यांचेकडून बाल कल्याण समितीमार्फत बालगृहामध्ये प्रवेश दिला जातो.0 ते 18 वयोगटातील अशा मुलांना बालगृहामध्ये अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य, आरोग्य शिक्षण इत्यादी सुविधा पुरविल्या जातात. अनाथ मुलांना जात नक्की माहिती नसल्याने त्यांना कोणत्या एका विशिष्ट प्रवर्गात समाविष्ट करता येत नाही. विविध प्रकारचे दाखले मिळण्यास अडचणी येतात. जातीचा दाखलाही मिळू शकत नाही. या कारणाने अनाथ मुले शासनाच्या विविध योजना, नोकऱ्यांपासून वंचित राहत होती. यामुळे शासनाने अशा मुलांना अनाथ प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेतला आहे. अनाथ प्रमाणपत्राकरिता शासन निर्णयानुसार खालील प्रमाणे अटी व शर्ति निश्चित करण्यात येत आहे. बालगृहातील व इतर अनाथ मुलांपैकी महिला व बाल विकास विभागाकडून देण्यात येणारे अनाथ प्रमाणपत्र असणाऱ्या मुलांसाठीचे हे आरक्षण लागु राहील. ज्या मुलांच्या कागदपत्रावर कोणत्याही जातीचा उल्लेख नाही व त्याचे आईवडिल, काका काकू, आजी आजोबा, व चुलत भांवडे व इतर नातेवाईक यापैकी कोणाबाबतही माहिती उपलब्ध नाही. अशा मुलांनाच अनाथ आरक्षण लागू राहील. तसेच ज्या मुलांचे आई वडील हयात नसून त्यांचेकडे जातीचे प्रमाणपत्र नाही, अशा मुलांच्या बाबतीत त्यांनी संबंधीत जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी यांचेकडे अर्ज करणे आवश्यक आहे, असे जिल्हा महिला व बाल कल्याण अधिकारी यांनी प्रसिद्धी पत्रकान्वये कळविले आहे.


Share This News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020-21 Maharashtra Telecommunications Shankhnaad News Network, All rights Reserved | Site by final Version Software Solutions Pvt. Ltd.