चंद्रपूर : वडसी रेतीघाट लिलाव प्रकिया रद्द करण्याची मागणी

Share This News

चिमूर
चिमूर तालुक्यातील वडसी येथील उमा नदी रेती घाट लिलाव प्रक्रिया शासन दरबारी सुरू असून, या प्रक्रियेस ग्रामस्थांनी विरोध केला असल्यामुळे शासनाने वडसी रेतीघाट प्रकिया रद्द करण्याची मागणी भाजप अल्पसंख्याक आघाडी प्रदेश महामंत्री जुनेदखान यांनी केली असून, अन्यथा आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांची तपोभूमी गोंदेडा असून जवळच वडसी गाव असून लगत उमा नदी आहे. उमा नदी रेती घाटाची लिलाव प्रक्रिया सुरू असून, या प्रकियेस ग्रामस्थांनी विरोध केला आहे. ५ जानेवारी २१ ला प्रशासन रेती घाट लिलाव प्रक्रिया होणार आहे. रेती घाट लिलाव झाल्यास रेती उपसा केल्याने पाण्याची समस्या निर्माण होणार जनतेला पाण्यासाठी वणवण भटकावे लागणार असल्याची गंभीर समस्या निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
शासन-प्रशासनाने दखल घेत वडसी उमा नदी रेतीघाट लिलाव प्रक्रिया रद्द करण्याची मागणी भाजप अल्पसंख्याक आघाडी प्रदेश महामंत्री जुनेदखान यांनी केली असून अन्यथा तहसील कार्यालयासमोर आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.


Share This News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020-21 Maharashtra Telecommunications Shankhnaad News Network, All rights Reserved | Site by final Version Software Solutions Pvt. Ltd.