नागपूरात कोरोना लसीकरणाचा ‘ड्राय रन’ संपन्न

देशात आणि राज्यात करोना लसीकरणाच्या ड्राय रनला सुरुवात झाली. त्या अनुषंगाने नागपुरातील तीन आरोग्य केंद्रांवर लसीकरणाची ड्रायरन मोहीम राबवल्या गेली. डागा रुग्णालय, केटी नगर मनपा आरोग्य केंद्र व कामठी आरोग्य केंद्रावर ही मोहीम आज राबवण्यात आली. प्रत्येक केंद्रासाठी 25 आरोग्य सेविकांची निवड करण्यात आली होती.ड्राय रन च्या या मोहिमेतून निघणारे निष्कर्ष लसीकरणाची मोहीम व्यापक प्रमाणात राबवली जाणार आहे त्यावेळी राहिलेल्या उणिवा दूर करण्यासाठी मदत मिळणार आहे. त्यादृष्टीनेच आजचा ड्राय रन केला गेला.

अशी राबवली ड्राय रन मोहीम —

सुरुवातीला ज्या लाभार्थीला लस टोचली जाणार आहे त्याची नोंदणी केली जाते आहे.त्यानंतर त्या लाभार्थीला ताप आणि अन्य कुठला आजार आहे का यासंदर्भात माहिती घेतल्यानंतर त्या लाभार्थीला करोना लसीकरणाच्या ॲप वर नोंदणी करण्याकरिता पाठवलं जातं. शासनाकडून आलेली यादी मध्ये त्या लाभार्थीचे नाव समाविष्ट आहे यासंदर्भात खात्री पटल्यानंतर एक सिस्टीम मधून एक ओटीपी लाभार्थ्याच्या मोबाईलवर पाठवला जातो, त्याचं व्हेरिफिकेशन झाल्यानंतरच प्रत्यक्षात लस दिली जाते. लस दिल्यानंतर पुढील अर्धा तास त्या लाभार्थीला एका खोलीत विश्रांती घेण्याकरिता थांबवलं जातं, यादरम्यान लाभार्थीला कुठल्या प्रकारचे कॉम्प्लिकेशन होतात का याची नोंद घेतली जाते. कुठलीही समस्या नसल्यास त्या लाभार्थीला घरी सोडण्यात येत आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020-21 Maharashtra Telecommunications Shankhnaad News Network, All rights Reserved | Site by final Version Software Solutions Pvt. Ltd.