नागपूर जिल्ह्यातील हिंगणा एमआयडीसी मधील कारखान्याला मोठी आग

लाकडी व प्लायवुड फर्निचर बनवणाऱ्या स्पेसवूड नावाच्या कंपनीला ही आग लागली असून अवतीभवती अनेक छोटे कारखाने आहेत

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020-21 Maharashtra Telecommunications Shankhnaad News Network, All rights Reserved | Site by final Version Software Solutions Pvt. Ltd.