नागपूर पदवीधर निवडणूक प्रत्यक्ष मतमोजणी थोड्या वेळा पूर्वी सुरु झाली आहे. आतापर्यंत कुठलेही कल अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आलेले नाही. पहिल्या फेरीचा निकाल अंदाजे 4.15 वाजेपर्यंत येण्याची शक्यता आहे.

Share This News


Share This News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020-21 Maharashtra Telecommunications Shankhnaad News Network, All rights Reserved | Site by final Version Software Solutions Pvt. Ltd.