यवतमाळ : अनेक गावांत मतदार यादीमध्ये गोंधळ

उमरखेड
एका गावपूढार्‍याला खुष करण्यासाठी त्याला निवडणूक जिंकणे सोईचे जावे याकरीता वाडार्तील मतदारांची दुसर्‍या वार्डात नावे टाकून संबंधित तलाठ्यांनी मतदार यादीमध्ये प्रचंड घोळ केलेला असल्याचे सुज्ञ नागरिकांच्या लक्षात आल्याने प्रसिद्ध झालेल्या मतदार यादीवर विहीत वेळेत आक्षेप घेतल्यानंतर आक्षेपकत्यार्ना कुठल्याही प्रकारची नोटीस न देता त्यावर कुठल्याही प्रकारची सुनावणी न घेता तहसिलदारांनी तीच मतदार यादी कायम ठेवल्याने तालुक्यातील ब्राम्हणगाव, सोईट , चातारी येथील नागरिक तहसिलदारांच्या आडमुठया धोरणाला कंटाळून न्यायालयात दाद मागण्याच्या तयारीत असल्याचे दिसून येते .
नेहमीच येतो पावसाळा या उक्तीप्रमाणे ग्रामपंचायत निवडणुकीचे बिगुल वाजताच मतदार यादया अद्ययावत करण्यासाठी तलाठयाची भुमिका महत्वाची असते हे हेरून कोणता वार्ड आपल्या पॅनलसाठी डोकेदुखी ठरतो त्या वाडार्तील मतदारांची इतरत्र वार्डात फोडाफोड करून निवडणूक जिंकण्याचा मार्ग सोपा करण्याकरिता संबंधित तलाठ्यास हाताशी धरून हा खेळ गावपूढारी नेहमीच खेळत असतात. असाच प्रकार नुकत्याच घोषित झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणूकीसाठी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या मतदार याद्यांमध्ये झाल्याचे निदर्शनास येताच ब्राम्हणगांव येथील माजी सरपंच गुलाबखाँ पठाण यांनी दि. १ डिसेंबर रोजी प्रसिध्द झालेल्या मतदार यादीवर आक्षेप घेऊन वेळेवर तहसिल कार्यालयाच्या निवडणुक विभागाकडे विहीत वेळेत दि. ५ डिसेंबर रोजी लेखीआक्षेप नोंदविला होता हा आक्षेप नोंदविल्यानंतर संबंधित निवडणूक अधिकार्‍यांकडून त्यांना नोटीस देऊन आपली बाजू मांडण्याची संधी देणे आवश्यक होते परंतु तसे न करता प्रसिध्द झालेली तीच यादी कायम ठेवण्यात आली आहे. संबंधित निवडणूक अधिकार्‍यांनी आक्षेप कर्त्यांना आपली बाजू मांडण्यासाठी लेखी सुचनापत्र दिले नसण्यामागे नेमके कारण कोणते निवडणूक अधिकार्‍यांच्या या आडमुठ्या धोरणाविरुद्ध न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्याची तयारी असल्याचे माजी सरपंच गुलाब खाँ पठाण यांनी म्हटले आहे . असाच प्रकार सोईट ( म) , चातारी या ग्रामपंचायतींच्या मतदार यादीमध्ये झाल्याचे समजते.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020-21 Maharashtra Telecommunications Shankhnaad News Network, All rights Reserved | Site by final Version Software Solutions Pvt. Ltd.