यवतमाळ : इमारतीवर बोरीचे फार मोठे झाड उगवल्याने आश्चर्य

दिग्रस शहरामधील मुख्य बाजारपेठ च्या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या सोनार लाईन मध्ये सहकारी पतसंस्था ही इमारत फार पुरातन काळापासून वास्तव्यास आहे या इमारतीच्या बांधकामा मध्ये नैसर्गिक रित्या झाडाची लागवड झाल्याने संपूर्ण शहरांमध्ये आश्चर्य व्यक्त होत आहे , विशेष म्हणजे या झाडाला फळ सुद्धा लागल्यामुळे हे झाड़ सर्वत्र कौतुकाचा विषय बनल आहे , एकीकडे शासन झाडे लावा झाडे जगवा असा मूलमंत्र शासन दरबारी राबवत असतानासुद्धा झाडे जगताना दिसून येत नाही मात्र जिथे पाण्याची व्यवस्था नाही व इतर कुठलीही उपायोजना नसतानासुद्धा एवढे मोठे झाड़ स्व बळावर उभ असल्याने प्रत्येकासाठी चर्चेचा विषय बनला आहे ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020-21 Maharashtra Telecommunications Shankhnaad News Network, All rights Reserved | Site by final Version Software Solutions Pvt. Ltd.