अस्वच्छता पसरविणाऱ्या 85 प्रकरणांची नोंद

0

नागपूर (Nagpur) : नागपूर महानगरपालिकेच्या (NMC) उपद्रव शोध पथकाने सार्वजनिक ठिकाणी लघुशंका करणाऱ्यांवर, कचरा फेकणाऱ्यांवर, थुंकणाऱ्यांवर, ५० मायक्रॉन पेक्षा कमी प्लास्टिक पिशवीचा वापर करणाऱ्यांवर अधिक कठोर कारवाईची सुरुवात केली आहे. मंगळवार (ता. 30) रोजी उपद्रव शोध पथकाने 85 प्रकरणांची नोंद करून 45 हजार 900 रुपयाचा दंड वसूल केला.

शहराला स्वच्छ ठेवण्यासाठी रस्त्यावर, फुटपाथवर कचरा टाकणारे, थुंकणारे, घाण करणारे, लघुशंका करणारे, प्लास्टिक पिशवीचा वापर करणाऱ्या नागरिकांवर तसेच दुकानदारांवर दंडात्मक कारवाई सुरु आहे. हाथगाडया, स्टॉल्स, पानठेले, फेरीवाले, छोटे भाजी विक्रेते यांनी लगतच्या परिसरात अस्वच्छता (रु. ४००/- दंड) या अंतर्गत 23 प्रकरणांची नोंद करून 9 हजार 200 रुपयांची वसुली करण्यात आली. व्यक्तीने रस्ता, फुटपाथ, मोकळी जागा अशा ठिकाणी कचरा टाकणे या अंतर्गत 05 प्रकरणांची नोंद करून 500 रुपयांची वसुली करण्यात आली. दुकानदाराने रस्ता, फुटपाथ, मोकळी जागा अशा ठिकाणी कचरा टाकणे या अंतर्गत 3 प्रकरणांची नोंद करून 1200 रुपयांची वसुली करण्यात आली.

वाहतुकीचा रस्ता मंडप, कमान, स्टेज इत्यादी रचना करुन अथवा वैयक्तिक कामाकरीता बंद करणे या अंतर्गत 14 प्रकरणांची नोंद करून 23 हजार रुपयांचा दंड वसुल करण्यात आला. सार्वजनिक रस्ता, फुटपाथ, मोकळी जागा इत्यादी ठिकाणी बांधकामाचा मलबा/टाकावू कचरा टाकणे प्रथम अंतर्गत 1 प्रकरणांची नोंद करून 1 हजार रुपयांची वसुली करण्यात आली.

उपरोक्त यादीत न आढळणारे इतर उपद्रव (व्यक्ती) असल्यास 35 प्रकरणांची नोंद करून 7 हजार रुपये दंड वसूल करण्यात आलेला आहे. उपरोक्त यादीत न आढळणारे इतर उपद्रव (संस्था) असल्यास 4 प्रकरणांची नोंद करून 4 हजार रुपये दंड वसूल करण्यात आला. ही कारवाई उपद्रव शोध पथक प्रमुख वीरसेन तांबे यांच्या नेतृत्वात करण्यात आली.

*प्रतिबंधात्मक प्लास्टिक पिशवी बाळगणाऱ्या 01 प्रकरणांची नोंद*

मनपाच्या उपद्रव शोध पथकाद्वारे मंगळवार (ता. 30) रोजी प्रतिबंधक प्लास्टिक पिशवीचा वापर करणाऱ्या गांधीबाग झोन अंतर्गत विशाल किराणा स्टोर्स बगडगंज 1 प्रकरण ची नोंद करून 5 हजार रुपयाचा दंड वसूल केला. याशिवाय धरमपेठ झोन अंतर्गत कैलाश आयुवैदिक अमरावती रोड व मंगळवारी झोन अंतर्गत माधव बाग क्लेनिक बैयरामजी टाऊन छावनी परवानगी न घेता बॅनर आणि होर्डिग लावल्यास या दोन्ही कडुन एकुण 10 हजार रुपयाचा दंड वसुल करण्यात आला. असे एकूण 03 प्रकरणाची नोंद करून 15 हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला.